bütün 2 nəticələr göstərilir

 • XTC80/55 iki təkərli xəndək kəsici satılır

  XTC80/55 iki təkərli xəndək kəsicisi yeraltı diafraqma divarında və dərin təməl mühəndisliyində geniş istifadə olunur.

  Model: XTC80/55
  Çəki: 135t
  Xəndəyin eni: 800-1200mm
  Mühərrikin gücü: 298/2100Kw/rpm

 • XTC80/60M iki təkərli xəndək kəsici satılır

  XTC80/60M xəndək kəsici alçaq tikinti sahələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Metro stansiyalarında, özül çuxurunun tikintisində, limanlarda, mədənlərdə və s. istifadə edilə bilər.

  Model: XTC80/60M
  Çəki: 125t
  Xəndəyin eni: 800-1500mm
  Mühərrikin gücü: 567/2100Kw/rpm